Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu

2019/04 26 14:04

Intubacja dotchawiczna w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających, Wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych,

Medyczne czynności ratunkowe podejmowane samodzielnie przez ratowników medycznych

2019/04 26 14:04

– Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych – Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń – Prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci – Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. – Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: […]

Zadania Ratownika Medycznego

2019/04 26 13:04

Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. Zadania zawodowe: – komunikowanie się z pacjentem, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej; – ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń, zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, wypadku, katastrofy, podejmowanie działań […]

Ratownicy Medyczni

2019/04 26 13:04

Kim są ratownicy medyczni ? – posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, – posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, – wykazują znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu,