Ratownicy Medyczni

2019/04 26 13:04

Kim są ratownicy medyczni ?

– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu,
– wykazują znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu,

Kto może być ratownikiem medycznym

– ukończyli studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne,

– ukończyli szkołę policealną i posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”,

– posiadają dyplom uzyskany w innym państwie, uznawany w Polsce,

 

Zadania zawodowe i synteza zawodów Specjalista Ratownictwa Medycznego oraz Ratownik Medyczny do „Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku oraz zakres jej stosowana.”
Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 265 pozycja 2644

--CopyRights: https://alphamedic.pl/2019/04/26/ratownicy-medyczni/

1 Reply

  1. #1

    Bardzo przydatny artykuł. Pozdrawiam

  2. Leave a Reply

    (required)