Ratownicy Medyczni

2019/04 26 13:04

Kim są ratownicy medyczni ? – posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, – posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, – wykazują znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu,