Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu

2019/04 26 14:04

Intubacja dotchawiczna w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających, Wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych,

Medyczne czynności ratunkowe podejmowane samodzielnie przez ratowników medycznych

2019/04 26 14:04

– Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych – Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń – Prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci – Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. – Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: […]

Zadania Ratownika Medycznego

2019/04 26 13:04

Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. Zadania zawodowe: – komunikowanie się z pacjentem, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej; – ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń, zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, wypadku, katastrofy, podejmowanie działań […]

Ratownicy Medyczni

2019/04 26 13:04

Kim są ratownicy medyczni ? – posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, – posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, – wykazują znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu,

Do jakich wypadków najczęściej dochodzi wśród dzieci?

2019/03 29 15:03

Większość wypadku w wieku niemowlęcym zdarza się w kuchni, łazicie lub w pokoju dziecięcym. Wśród najczęstszych powodów wypadku można wymienić upadki ze stołów, krzeseł, wysokich łóżek albo wypicia szkodliwych płynów. Duży odsetek wypadków wśród niemowląt i młodszych dzieci stanowią połknięcia małych przedmiotów. Do najważniejszych przyczyn wypadków możemy zaliczyć – brak doświadczenia i ciekawość dzieci – […]

Jak wezwać pogotowie ratunkowe. Co powinno zawierać zgłoszenie, gdy wzywamy pogotowie

2019/03 28 15:03

Wzywając pogotowie ratunkowe warto pamiętać o kilku podstawowych punktach. Umożliwią one przeprowadzane całej akcji ratowniczej sprawnie a ratownicy będą odpowiednio wyposażeni do udzielenia pierwszej pomocy. Wśród najważniejszych informacji koniecznie należy podać: – Dokładny adres z nazwę miejscowości gdzie doszło do wypadku – Powiedzieć jak najkonkretniej okoliczności wypadku: co, gdzie i kiedy się zdarzyło – Podać […]

Numery pogotowia ratunkowego

2019/03 25 14:03

Wezwanie karetki pogotowia jest dla większości z nas sprawą oczywistą. Nawet dzieci znają numery alarmowe. Zdarzają się jednak sytuacje że pod wpływem stresu nawet samo przypomnienie numerów może nam sprawić trudność. W Polsce funkcjonują równolegle dwa numery pogotowia ratunkowego. W artykule krótko opiszemy jaki numer wybrać aby jak najszybciej uzyskać potrzebną pomoc. 999 – Pierwszy […]